Scribaat Classis

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke adressen

 

Gemeenteadviseur
Ds. P. Beintema, 06 – 1513 9972, 8: p.beintema@pkn.nl

 

Steunpunt Noord
Postbus 152, 7950 AD Staphorst,
':030 – 880 1880;


Protestantse kerk in Nederland
Joseph Haydenlaan 2A, 3533 AE Utrecht,
':030 – 880 1441; website: www.pkn.nlKerk en Israel (provinciale werkgroep Groningen & Drenthe)
Secteraresse: Mevr. Bien van Oord-Haspers,
': 0521 - 59 06 63;

website: www.kerkenisraelgroningendrenthe.nl

 

 

Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14,9711 BS  Groningen    telefoon: +31(0)50 3123569   direct [050] 367 20 42
mobiel [06] 52102342   e-mail: woldring@groningerkerken.nl        www.groningerkerken.nl(bereikbaar dinsdag t/m vrijdag)