Scribaat Classis INFO

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

ACTIVITEITENAGENDA GEMEENTEN

Classicale Vergaderingen:

Agenda: 16 mei 2013

 

Contactadres website:

info@classis-winsum.nl

 

cluster 2
(Roodeschool PG, Uithuizen PG, Uithuizermeeden PG (afwezig),  Zandeweer HG)

Er bestaan al wat contacten onderling. Zo heeft een aantal belijdeniscatechisanten uit Roodeschool afgelopen jaar meegedraaid in de belijdenisgroep van Uithuizermeeden. Zandeweer zoekt op het moment toenadering tot Roodeschool. Ze zouden graag voor 10% meedoen met een nieuwe predikant. Samenwerking was er in het verleden ook met Uithuizen, maar dat is stukgelopen. Uithuizen staat ook open voor samenwerking in clusterverband. Er is al gezamenlijk jeugdwerk met Uithuizermeeden, bovendien wordt er ook samengewerkt met andere kerkgenootschappen binnen Uithuizen zelf. Het is jammer dat Uithuizermeeden deze avond niet aanwezig is. Zij zijn nodig om dit ‘kleine’ cluster te versterken.
Er wordt alvast voorgesteld om in de kerkbladen elkaar op de hoogte te houden van het vorming- en toerustingsprogramma en bijzondere activiteiten.
In september wil de groep weer bij elkaar komen om verder te spreken. Uithuizermeeden zal nadrukkelijk worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.