Scribaat Classis INFO

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

ACTIVITEITENAGENDA GEMEENTEN

Classicale Vergaderingen:

Agenda: 16 mei 2013

 

Contactadres website:

info@classis-winsum.nl

 

cluster 3
(Bedum PG, Onderdendam GK, Noord- en Zuidwolde HG en Zuidwolde GK)

In dit cluster is duidelijk sprake van één grote gemeente, aangevuld met een aantal kleine gemeenten. Dit maakt dat Bedum zich op dit moment nog wat terughoudend opstelt ook omdat ze het proces van clustering nog niet  intern hebben kunnen bespreken.
Er wordt wel gesproken over mogelijke punten van samenwerking zoals vorming en toerusting, erediensten, Jeugd- en jongerenwerk en activiteiten voor de leeftijdsgroep 30-50 jaar.
De groep wil graag verder praten, maar geeft daarbij aan geen ondersteuning nodig te hebben van de commissie op dit moment. De scriba van Bedum zal voor een uitnodiging zorgen en dan zullen de verschillende gemeenten uit het cluster verder aftasten wat de mogelijkheden zijn.