Scribaat Classis INFO

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

ACTIVITEITENAGENDA GEMEENTEN

Classicale Vergaderingen:

Agenda: 16 mei 2013

 

Contactadres website:

info@classis-winsum.nl

 

cluster 4
(Middelstum PG, Huizinge HG, Kantens PG, Westeremden)

Er is al sprake van enige samenwerking binnen dit cluster. Middelstum en Huizinge hebben gezamenlijk winterwerk. Westeremden werkt op dit moment samen met Stedum GK uit cluster 5, met een gezamenlijk diaconaal project en diensten in de zomer. Kantens werkt vooral samen met Chr. Geref en Vrijg. Kantens.
De gemeenten geven aan dat wanneer zij kijken naar de clustering het vooral van belang is dat de ‘eigen’ kerken behouden worden, met regelmatig een kerkdienst in de eigen kerk. De betrokkenheid is namelijk groter naarmate het ‘mijn kerk’ is. Dat moet dus altijd goed in het oog worden gehouden. Samenwerking de komende jaren zou kunnen op het gebied van vorming en toerusting. Er wordt besloten daar een start mee te maken. Verder is het mogelijk te kijken naar gezamenlijke zomerdiensten in de zes vakantieweken en samenwerking te zoeken op het gebied van diaconale projecten en bijvoorbeeld het voorbereiden van de kindernevendienstprojecten.

Hierover kan na de zomer worden verder gepraat.