Scribaat Classis INFO

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

ACTIVITEITENAGENDA GEMEENTEN

Classicale Vergaderingen:

Agenda: 16 mei 2013

 

Contactadres website:

info@classis-winsum.nl

 

cluster 5
(Ten Boer-Woltersum HG, Ten Boer GK, Ten Post GK, Garmerwolde-Thesinge PG, Stedum GK, Stedum-Ten Post-Lellens-Wittewierum HG)

Er bestaat al een heleboel samenwerking op verschillende terreinen. Men is zeer bereid om naar meer samenwerking te zoeken; men ziet er de noodzaak van, maar er is ook voorzichtig enthousiasme. In de loop van het gesprek ontdekken de deelnemers waarop er door verschillende gemeenten al wordt samengewerkt en waar die samenwerking verder uitgebreid kan worden. Daarvoor worden direct al plannen gemaakt.
Afgesproken wordt om in september met dezelfde groep nog eens bij elkaar te komen. Om te voorkomen dat er een tweede vergadercircuit ontstaat, wordt het idee geopperd om dat te laten samenvallen met het al geplande overleg tussen Ten Post GK, Thesinge-Garmerwolde PG, Stedum GK en Westeremden. Wellicht is dit samenwerkingsverband van (zeer) kleine gemeentes levensvatbaarder wanneer Ten Boer HG en GK ook meedoet. Maar daarvoor is meer overleg nodig.
Stedum-Ten Post-Lellens-Wittewierum HG wil graag op de hoogte blijven, maar wil in eerste instantie niet meedoen met de clustervorming.