Scribaat Classis

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

 

 

 

 

 

Aan de gemeenten in onze Classis

 

Bedum 2 oktober 2012

 

Zusters en broeders,

 

Zoals bekend is onze eerstvolgende classicale vergadering op 24 januari 2013,

 

19.30 uur te Baflo.

 

Ook zijn de vergaderdata voor 2013 bekend:

 

 

16 mei

12 september

21 november

 

 

met vriendelijke groet

 

Bé Bultena, Scriba.