Scribaat Classis

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Taken

 

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt de taak van de classicale vergadering omschreven als:


•     Leidinggeven aan het leven en werken van de classis.
•     Vaststellen van een beleidsplan.
•     Meewerken aan activiteitenplan t.b.v. opbouw van de gemeente.
•     Gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van gemeenten voor

      elkaar.
•     Bevorderen van saamhorigheid en gezamenlijke bezinning van de

      predikanten.
•     Toezien dat gemeenten hun roeping en taak nakomen.
•     Advies geven en hulp bieden aan kerkenraden.
•     Vaststellen van grenzen tussen gemeenten.
•     Behandelen van verslagen (ACV, Synode)
•     Uitspreken naar synode wat leeft in gemeenten.
•     Geven van consideraties.
•     Adviseren en toerusten gemeenten.

Samen met ACV (Algemene Classicale Vergadering):


•     Adviseren en toerusten gemeenten.
•     Kerkvisitatie.
•     Opzicht.
•     Behandelen van Beheerszaken.
•     Behandelen van bezwaren en geschillen