Inge Landman 

0615179366             
i.landman@kerkinactie.nl                                      

 

Elske Cazemier

d.cazemier@kerkinactie.nl
061513 9975

Agenda 7 februari 2013

Dag allemaal,

Aan het begin van het nieuwe jaar een mail over de projectkeuze Interactief voor gemeentes in de classis Winsum. Van Door-Elske Cazemier ontvangen jullie binnenkort de uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering op 7 februari a.s.

Een vijftal gemeentes hebben gereageerd, waarbij drie als 1e voorkeur hebben om verder te gaan met Guatemala. De andere twee hebben Guatemala op 2e  resp. 3e plaats staan en op 1  Colombia resp. Gran Chaco.

Kortom: de voorkeur om door te gaan met Guatemala is het grootst, Colombia komt op plek 2.
Met Door-Elske heb ik nog gesproken over een andere optie: een paar jaar bezig te gaan met het thema geweld&vrede*. Dat zou dan kunnen in een combinatiepakket: Red Paz en Cedepca uit Guatemala, werk van Henk Vijver en evt organisatie Mencoldes in Colombia (zie ook bijlages van vorige keer voor info). Op deze manier kunnen jullie samenwerken maar in je eigen gemeente ook een focus leggen die bij de gemeente past (nieuw land Colombia of bestaande banden met Guatemala). In Guatemala blijft dan de band met Cedepca, maar is er ook het nieuwe project Red Paz.
Het pakket biedt bovendien heel veel mogelijkheden om actief aan de slag te gaan, allerhande sprekers uit te nodigen, evt uitzendende classis te worden (nieuwe uitgezonden medewerker voor Cedepca) etc.

(* of geweld&herstel, geweld&verzoening, conflict&vrede etc.)

In februari zullen jullie hier met Door-Elske verder over in gesprek gaan en de knoop doorhakken:

  1. Wordt het Guatemala, of is er voorkeur voor de combinatie?
  2. Doet iedereen weer mee?
  3. startdatum
  4. Hoe in het vervolg de vergaderingen vormgeven (uitnodigingen/notulen/voorzitter etc)
  5. Hoe alle andere gemeentes te benaderen en vragen mee te doen in deze nieuwe start?
  6. ….etc.

 

NB.: Op 21 januari vertrekt collega Hester Oosterbroek naar o.a. Guatemala. Ze zal daar Cedepca en Red Paz een bezoek brengen. Als jullie haar groeten of iets anders willen meegeven graag vóór 15 januari sturen naar Utrecht (adres zie onder) t.a.v. Hester Oosterbroek. Verhalen/verslag van Hester zal tzt naar jullie worden rondgemaild.

 

Hiermee sluit ik af en geef ik het stokje definitief door aan Door-Elske. Het was inspirerend om met jullie samen te werken, hopelijk blijven jullie je inzetten om met elkaar op te trekken en betrokken te zijn bij partnerorganisaties elders in de wereld. Alle goeds gewenst!

Hartelijke groet,
Inge

Gemeenteadviseur Kerk in Actie Interactief
Tel: 06 15179366

Postbus 456
3500 AL Utrecht

 

 

Met vriendelijke groet,

Inge  Landman
Gemeenteadviseur Kerk in Actie Interactief
Telefoon: +31 615 179 366

Kerk in Actie
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
Servicedesk: +31 30 880 1456

http://www.kerkinactie.nl